HELA MÄNNISKAN

HUDDINGE-BOTKYRKA-SALEM

SAMMANFATTNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
OCH ÅRSREDOVISNING

2021

Tommy Aronsson, Styrelseordförande

STÖD ATT VÄXA

Ordförande har ordet:

Hela Människan i Huddinge, Botkyrka och Salem har ett rikt och omfattande arbete som tydligt anknyter till ändamålet. På olika sätt har mycket av fokus legat på att se resurser och förmågor hos varje enskild människa och därmed bidra till att de får stöd att växa.

Läs mer

VI SER BEHOVEN

Mats Wåhleman är verksamhetschef på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem och har tillsammans med personalchefen Lauretta Gfrörer en gedigen kunskap om och erfarenhet av vilka behov som finns ute i samhället. De önskar ökad samverkan med politiker myndigheter och övriga civilsamhället för att tillsammans skapa ett socialt hållbart samhälle.

Läs mer
Mats Wåhleman & Lauretta Gfrörer

JANUARI

Ett år vi alla hoppas skall bli ett år då pandemin vänder och vi åter kan få träffas och umgås.

Vi fortsätter att utveckla vår sociala livsmedelsbutik. Sortimentet varierar från dag till dag utifrån det matsvinn som vi får från våra samarbetspartner.

Vi får hantera många olika människor som mår dåligt pga pandemin. Kollegor, deltagare, församlingsmedlemmar, kunder...

FEBRUARI

Vi har nu fler hyllor och kylar i matbutiken.

Secondhandbutikerna fortsätter med begränsade insläpp.

Det är svårt att bedriva fältarbete och uppsökande arbete under en pandemi.

Att hantera de striktare restriktionerna tar mycket tid och energi från personalen.

MARS

Konsulent Anethe Carlsson medverkar i P4 Radio Södertälje och berättar om att unga vuxna upplever en ökad isolering och ensamhet till följd av arbete och studier hemifrån under pandemin.

Fredagslunch. Idag med dessert. Allt lagat på tillvarataget matsvinn. På öppna mötesplatsen Riagården finns numera inte bara möjlighet till frukost utan även lunch för våra Ria-deltagare

Möte med näringslivschefen och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Verksamheten


Riagården

Riagården är Hela Människans öppna mötesplats för människor som befinner sig i olika former av utsatta livssituationer.

Läs mer

Social livsmedelsbutik och matbank

Under året har vår satsning på att ta hand om matsvinn ökat möjligheten för oss att bereda matbank, dela ut matkassar samt bygga upp vår social livsmeldeslbutik.

Läs mer

Årstidsbundna insatser

Sommar I parken, familjeläger, simkurser och cykelkurser.

Läs mer

Insatser i spåren av corona gentemot äldre, riskgrupper och andra i utanförskap

Mathandling, insatser under vintern, samverkansmöten mellan civilsamhället och Botkyrka kommun, vaccinationsbussen, fysisk ohälsa bland ungdomar.

Läs mer

Arbetsträning

Vi är en kompletterande aktör hos Arbetsförmedlingen för att ta emot deltagare i insatserna arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser för deltagare i samarbetet mellan Ar-betsförmedlingen och Försäkringskassan. Vidare har vi avtal inom MIA vidare (Mobilisering inför arbete) via Huddinge Botkyrka Salem samordningsförbund samt samarbete med Kriminalvården.

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap, IOP kvinna i botkyrka

IOP kvinna i Botkyrka är ett partnerskap mellan Hela Människan, Botkyrka folkhögskola, Studieförbundet Bilda Öst, Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem och Botkyrka kommun.

Läs mer

Frivården / ungdomsvård

Vi erbjuder kriminalvården/ frivården/ungdomsvård platser hos oss för att de ska kunna hjälpa människor att avtjäna straff med intensivövervakning. samhällstjänst eller ungdomsvård.

Läs mer

Socialt företagande

Vårt sociala företagande finns för att skapa meningsfull sysselsättning för de deltagare som är inskrivna hos oss

Läs mer

APRIL

Digital årsstämma. Härligt att det går att genomföra men mötena över en soppa och dialogen i rummet saknas. Tack alla ni som engagerar er!

Ännu mer rabatt! Nu finns möjlighet för de med en tuff ekonomisk situation att ansöka om medlemskap i vår sociala livsmedelsbutik.

Vi måste fortsätta påminna deltagarna om att hålla avstånd.

MAJ

Deltagare via ungdomsvården flyter på. Vi känner en stor oro kring våra ungdomar där tjejerna är de med längst strafftid.

Gruppstart. ”Skapa Gott Liv” fokuserar på olika teman om hälsa och vad vi kan göra för att ha en så god hälsa som möjligt.

En socialförsäkringsminister, en överdirektör på Arbetsförmedlingen, en chef på Svenskt Näringsliv. Och Mats Wåhleman från Hela Människan. Vad har de gemensamt? Jo de medverkar på ett digitalt seminarium om hur civilsamhället kan bidra till att minska långtidsarbetslösheten.

JUNI

Sommarlov med ”Sommar i parken” för barn på låg- och mellanstadiet drar i gång. Nytt för i år är att det blir på två ställen, Storvretsparken (Botkyrka) och Rådsparken (Huddinge).

Besökarna på Riagården har svårt att vaccinera sig. Att vara utan adress, telefon och mobilt bank-id komplicerar. Vi gör vad vi kan för att få en mobil vaccinationsklink att komma till våra lokaler och här på plats erbjuda vaccination.

VOLONTÄRVERKSAMHET

Under hösten tog vi nya tag för att uppdatera och utveckla vår volontärbas. Vi la upp volontärsuppdrag på volontärbyråns hemsida och på flera av dem fick vi respons. Det är många människor som har anmält sig och visat stort intresse för att engagera sig i vår verksamhet. Under december månad lyckades vi engagera 14 volontärer som hjälpte oss att dela ut matkassar till behövande inför och efter jul, ett stort och värdefullt arbete.

Utöver dessa har vi haft volontärer som bidragit i vår secondhandbutik i Stuvsta, på läger och utflykter och i vår styrelse. Totalt har våra volontärer under 2021 bidragit med ca 360 timmar.

På grund av pandemins utveckling i slutet av året var vi tvungna att pausa rekryteringen av nya volontärer. Nu ser vi fram emot våren 2022 och att restriktionerna släpps så att vi kan återuppta kontakten med våra volontärer och engagera dem i vår verksamhet.

SAMARBETEN

Hela Människan samarbetar också med ett stort antal organisationer, företag, myndigheter och deltar i olika nätverk. De som Hela Människan mest samverkat med under året utöver huvudmän (läs mer om vilka i förvaltningsberättelsen sidan 24) är Huddinge, Botkyrka samt Salems kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Huddinge-Botkyrka-Salem, Försäkringskassan, Botkyrka Folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Famna och SRV.

Alla leverantörer av matsvinn finns omnämnda på annan plats i berättelsen.  Vi har kontinuerligt samarbete med Hela Människan Sverige och Hela Människans enheter ute i landet.

Bland större övriga bidragsgivare från fonder och partner finns Gålöstiftelsen, stiftelsen Vasagården, Centerpartiet Botkyrka och Handelsbanken. Utöver dessa vill Hela Människan lyfta fram enskilda gåvogivare av både varor och pengar.

JULI

Nu är vi i gång med sommarens cykelkurser tillsammans med SFI i Botkyrka! Deltagare från olika delar av våra kommuner och med rötterna i andra världsdelar. Målet är att lära sig cykla och bli bekväm med att vistas i trafik och natur. Heja!

Vår verklighet rymmer spännande människor, givande samtal och möten.

AUGUSTI

Tumba får besök av länsstyrelsens kontrollanter som vill se hur vi jobbar med smittskydd i secondhandbutiken. De är nöjda och anser att vi gör ett bra jobb!

Sommaren har satt oss på prov. Positivt, då vi fått öppna upp för kunderna utan restriktioner. Vi hade vant oss vid den lägre kundtillströmningen och blev nu påminda om hur populär vår butik är. Många kunder och bra försäljning gör oss glada!

Under augusti har vi genom vår matdistribution delat ut 323 kg mat och matkassar.

SEPTEMBER

”Vår” frisör Rima besöker Riagården och klipper de som vill. Alltid ett uppskattat besök!

Så här en bit in på hösten har vi kommit igång med olika grupper och verksamheter.

Stabil ekonomi trots läget. Det ger oss ytterligare styrka att våga och förmå att kunna göra satsningar framöver.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLEN

Vi bedriver verksamheter och socialt företagande som stimulerar, inspirerar och stödjer
personer i utsatta livssituationer till ett begripligt, hanterbart och meningsfullt liv.

Social omsorg

 • Diakonala nätverk i Huddinge, Botkyrka och Salem för samordning och utförande av sociala insatser med huvudmännen (begränsat med möten under pandemin).

 • Genomfört 10 grupper i språk och samhällskunskap med totalt 45 deltagare och en grupp ”Sjung språket” med 10 deltagare.

 • Fem samtalsgrupper ”Skapa Gott Liv” om psykisk och fysisk hälsa med totalt 19 deltagare

 • Riagården har haft 2938 besök varav 727 kvinnor och 2211 män vid frukost, i snitt 14 besökare per dag. Påsk-, midsommar-, höst- och jullunch har vi haft som vanligt samt kontakt med en mobil vårdcentral som kommit ett par gånger. Vi har delat ut 1118 matlådor och haft 823 lunchbesökare. Vi har dessutom sålt 230 matlådor till självkostnadspris.

 • Varje vecka hämtning av matsvinn i närliggande butiker. Under 2021 har vi haft 17 (9) leverantörer. Utöver detta har ett stort antal ströhämtningar gjorts hos olika leverantörer.

 • Totalt har vi mottagit 86 (29) ton livsmedel. Livsmedel som annars skulle ha kastats. Detta har resulterat i att vi kunnat dela ut motsvarande 857 matkassar genom vår matbank och kyrkorna i våra tre kommuner varav 102 julmatkassar vid jul. Mat som inte kunnat delats ut har sålts i vår sociala livsmedelsbutik. Matbanken har 57 medlemmar

 • Två simkurser för utlandsfödda vuxna under hösten med 18 deltagare totalt.

 • Två pilgrimsvandringar i S:t Botvids fotspår med ca 30 deltagare totalt.

 • Tre cykelkurser för utlandsfödda vuxna i samarbete med Botkyrka Vuxenutbildning för sammanlagt 17 deltagare.

 • Sommaraktivitet för låg- och mellanstadiebarn under vardagar i Storvretsparken, Tumba och Rådsparken, Huddinge. Tre perioder om tre veckor i en verksamhet som vi samtidigt gav 42 ungdomar feriepraktik från Botkyrka och Huddinge kommun.

 • Genomfört en sommarlägervecka i form av dagsutflykter för familjer med barn i södra Stockholm. 5 föräldrar och 11 barn kunde ta del av bad, upplevelser och goda samtal. Under hösten har vi genomfört två uppföljningsträffar med familjerna.

Socialt företagande

 • Sociala företag hade 370 (376) personer i arbetsträning varav 280 (274) påbörjade sin arbetsträning och 273 (285) slutförde sin arbetsträning under året.

 • Inom folkhögskolekursen Svenska i Butik har 24 elever praktiserat i secondhandbutiken i Tumba, 14 under våren och 10 under hösten.

 • I våra företag har vi haft 58 928 (55 609) kundtillfällen där man handlat 380 046 (243 288) olika varor. Våra tre storsäljare är som tidigare år damkläder 39 883 plagg, glas & porslin 52 891 och möbler 8 307. Av 261 326 sålda varor var 117 684 från Matvinn.

 • Under 2021 tog vi totalt emot 84 (96) ton gåvor från våra containers i Salem & Flemingsberg.  I våra lager och secondhandbutiker hade vi vid årsskiftet 29 (30) ton varor

MÅNGFALD

Vi arbetar hela tiden för att vara en mötesplats för mångfald och interkulturell gemenskap. Arbete med mångfald, interkulturella möten, integration och inkludering sätter prägel på vårt arbete och har stor påverkan på vår framtida utveckling. Vårt arbete skall syfta till att alla ska känna sig lika mycket värda och känna delaktighet i verksamheten. Människor behöver då både bjudas in och själva kunna ta den plats de önskar.

Med en växande personalstyrka och som anordnare av arbetsträningsplatser berikas Hela Människan både av kulturell mångfald och av olikhet vad gäller fysiska och psykiska funktionsförmågor. Det bidrar på ett tydligt och positivt sätt till vår styrka och förståelse för många olika människor i samhället. Vi vill vara öppna för ny kunskap som kan leda till varaktig förändring och utveckling.

Vi vill minimera riskerna för att språket, kulturen, eller funktionsvariationer blir ett hinder i mötet med människor i vårt vardagliga arbete. Vi vill bidra till att ena alla slags olikheter med bas i det mänskliga.

Genom samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi aktivt för att bidra till att möjliggöra för personer med funktionsvariationer att komma ut i arbetslivet. Vi vill möjliggöra för anställningar och bidra till att fler får rätt stöd och förutsättningar för att kunna arbeta.

HÅLLBAR UTVECKLING

Arbetet med att inom alla led i organisationen öka miljömedvetandet och minska onödig resursanvändning har fortsatt. Vi har ett ansvar att bidra till en hållbar värld som brukar och inte förbrukar våra resurser så kommande generationer kan fortsätta njuta av vår fantastiska jord.

Genom våra secondhandbutiker medverkar vi till ökad återanvändning och återbruk men även där kan vi minska andelen som inte kommer till återbruk genom att finna nya användningsområden för gamla varor. Genom ökat samarbete med lokala livsmedelshandlare minskar vi svinnet av livsmedel när vi förmedlar dessa varor till andra målgrupper och verksamheter.

Genom att anpassa våra inköp till miljövänliga produkter och hela tiden sträva efter att minska förbrukningen av varor bidrar vi till en hållbarare utveckling.

OKTOBER

Det handlar inte om vad vi gör utan varför vi gör det!

I samarbete med Storvretsbadet och deras simlärare har vi kunnat återuppta de populära simkurserna som länge varit satta på paus på grund av pandemin.

Behovet av att få in volontärer är stort och vi behöver prioritera det arbetet.

Ca 80 deltagare är inskriva i olika former av arbetsträning

NOVEMBER

Vi tänder ljus i allhelgonatid. Både för de som lämnat oss och för alla ”vardags-helgon” som kämpar på mitt ibland oss.

Hej! Tack! Vi ses snart! En stor anledning till våra fina samarbeten med gåvogivare både till secondhand och matbutiken är den positiva inställning-en hos vår transportavdelning.

Det fortsätter komma flest nya deltagare inom Förstärkt arbetsträning. De deltagarna har ofta medicinska nedsättningar som leder till arbetsträning på deltid och att de inte orkar tunga arbetsuppgifter.

DECEMBER

Uppskattade traditioner! Luciafirande och jullunch på Riagården.

102 matkassar! Snart har vi delat ut 102 matkassar i Huddinge, Botkyrka och Salem. Tack alla som på olika sätt bidrar.

Vi kan se tillbaka på ännu ett år med mängder av möten. Möten som gjort skillnad, här lokalt!

VÅR VISION

Vi vill att alla människor ska ha en värdig livssituation. Vi vill att Huddinge, Botkyrka och Salem ska vara generösa samhällen som tar vara på människors möjlighet att växa, där varje människa upplever gemenskap, tillhörighet och framtidstro.