VI SER BEHOVEN

Mats Wåhleman är verksamhetschef på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem och har tillsammans med personalchefen Lauretta Gfrörer en gedigen kunskap om och erfarenhet av vilka behov som finns ute i samhället. Nu önskar Mats och Lauretta ökad samverkan med politiker myndigheter och övriga civilsamhället för att tillsam- mans skapa ett socialt hållbart samhälle.

Vilka möjligheter och utmaningar står ni inför nu?

LAURETTA:

Mitt fokus är att skapa förut- sättningar för en god arbetsmiljö för såväl vår personal som för dem som kommer hit och arbetstränar. Vi vill erbjuda alla en trygg arbetsplats. Vi erbjuder grupper för att träna svenska, samt för att stärka upp självkäns- lan. Målet är att öka förutsättningarna för personlig utveckling och möjligheten att konkurrera på arbetsmarknaden eller studera vidare.

MATS:

Mitt fokus är att skapa förut- sättningar för en god arbetsmiljö för såväl vår personal som för dem som kommer hit och arbetstränar. Vi vill erbjuda alla en trygg arbetsplats. Vi erbjuder grupper för att träna svenska, samt för att stärka upp självkäns- lan. Målet är att öka förutsättningarna för personlig utveckling och möjligheten att konkurrera på arbetsmarknaden eller studera vidare.

LAURETTA:

Längre placeringar för de som arbetstränar hos oss skulle vara gynnsamt. Just nu är de här sex månader och det är ofta för kort tid. Det tar tid att komma in i språket och det sociala sammanhanget för en person som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Vi har flera utrikesfödda kvinnor som kanske aldrig varit inne på arbetsmarknaden. Det tar tid att hitta nya rutiner och komma in i ett nytt tanke- och förhållningssätt, därefter kan arbetsträningen komma igång på allvar. Vid en placering på sex månader hinner vi inte både med hela den processen och att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling framåt.

MATS:

Ur integrationssynvinkel är arbetsträ- ningen jätteviktig. Vi vill ju att alla ska få ett jobb efter sin arbetsträning. Men efter en arbetsträning på endast sex månader är vår erfarenhet att många faller tillbaka in i Arbetsförmedlingens system där de snart är på samma nivå som innan placeringen hos oss.

Vad driver er?

MATS:

Jag brinner för att göra skillnad. Varje dag får jag se det. Vi har funnits här i 40 år, vi bor och lever här. Det spelar en stor roll och det ger oss energi. Vårt arbete med att göra skillnad fortsätter, det är vårt uppdrag.

LAURETTA:

Vi agerar och tycker till om frå- gor som handlar om människors rättigheter. Vi vill samarbeta med myndigheterna för att få en ökad förståelse för människors livssituation. Vi har lång erfarenhet och god vardagskunskap att bidra med.

MATS:

Människor är viktiga och jag vet att en människa kan förändras. Jag får vara med på den resan och det är värt varenda minut jag lägger ner.

LAURETTA:

Ja, det är viktigt. Jag brinner för människor och mitt arbete i Hela Människan.

Hur ser ni på framtiden?

LAURETTA:

Jag skulle välkomna ett större engagemang kring vårt arbete från våra politiker. Vi har lång erfarenhet av att se till människors olika behov av stöd. Vi har funnits här länge och är väl förankrade i vårt uppdrag.

MATS:

Vi har en ekonomisk stabilitet som gör att vi kan utveckla verksamheten mer långsiktigt. Men vi måste hela tiden arbeta för att säkra våra intäkter.

LAURETTA:

När det uppstår kriser är många beredda att ge pengar och det uppskattar vi. Vår utmaning är att finansiera tiden mel- lan kriserna och högtiderna och bibehålla en långsiktig verksamhet, att kunna bedriva verksamhet 365 dagar om året. Inte bara på självaste julafton eller när kriser uppstår.

MATS:

Vi har örat mot marken för att lyssna in signaler och se de behov som väntar. Vi ställer om snabbt om så behövs. Tillsam- mans med våra huvudmän och övriga organisationer inom civilsamhället gör vi skillnad. Vi gjorde det igår, vi gör det idag och vi kommer göra det imorgon.

TILLBAKA