RIAGÅRDEN

RIAGÅRDEN

Riagården är Hela Människans öppna mötesplats för människor som befinner sig i olika former av utsatta livssituationer. På Riagården är det möjligt att äta frukost i en ordnad miljö, få tillgång till stödsamtal och hjälp med myndighetskontakter, sjukvård, dusch och toalett samt tillgång till dator och telefon. Under året som gått har vi saknat de volontärer som vanligtvis stöttar upp med daglig närvaro. Eftersom många av Riagårdens volontärer tillhör riskgruppen äldre i samhället som uppmanades att stanna hemma fick vi planera om i bemanningen för att hålla verksamheten öppen.

För många av våra besökare är Riagården den enda möjligheten att vistas inomhus i en välkomnande miljö, att värma sig under den kalla årstiden och att få en lugn start på dagen. Under pandemin har flera nya besökare hittat till Riagården. Vi märker tydligt konsekvenserna av att många dagliga verksamheter och deras mötesplatser stängt ner eller minskat möjligheten till besök och samvaro.

Vi är glada över att vi har lyckats hålla verksamheten öppen för våra besökare utifrån de restriktioner som gällt till och från under året. Självklart har det påverkat verksamheten, t ex har vi under delar av året fått ändra i rutinerna för servering av frukost och fika för att minska risken för smittspridning. Att vi har hållit öppet har varit mycket uppskattat av besökarna. Även det traditionella luciafirandet och jullunchen kunde genomföras. Genom generösa handlare och en engagerad restaurangägare har vi dessutom kunnat erbjuda våra gäster livsmedel, hygienartiklar och matlådor.

Under 2021 hade Riagården totalt 2938 besök av frukostgäster. En ökning med ca 1000 besök jämfört med 2020. Av dessa stod män för majoriteten av besöken (2211 besök av män respektive 727 besök av kvinnor). Under våren och fram till sommaren serverade vi även luncher till totalt 823 lunchbesökare. Vi sålde 230 lunchlådor samt delade under året ut 1118 lunchlådor i samarbete med Hantverkskrogen i Tullinge.

TILLBAKA