SOCIALT FÖRETAGANDE

Vårt sociala företagande finns för att skapa meningsfull sysselsättning för de deltagare som är inskrivna hos oss. Det innebär att våra sociala företag kan minska och öka i omfattning beroende på deltagares kompetens och talang. Alla deltagare har möjlighet att vara med och påverka. Under året har vi haft lägre antal deltagare och de har krävt mer anpassning. Dessutom har sjukfrånvaron varit hög.


SECONDHANDBUTIKER

Våra secondhandbutiker finns i Tumba och i Stuvsta. Eftersom Arbetsförmedlingen i perioder haft förkortad arbetstid för deltagarna (för att de skall slippa åka kollektivt i rusningstrafik) har vi inte kunnat ha uppstartsmöten med deltagarna. Dessa möten är viktiga då vi har möjlighet att möta deltagarna och prata igenom dagen. Deltagarna har under denna period kommit samtidigt som butiken öppnat. Handledarnas arbetsbörda har med detta ökat.

I perioder har vi haft begränsat insläpp i butikerna i enlighet med FHM riktlinjer. Vi fick i maj besök i Tumba av Länsstyrelsen som kontrollerar efterlevnad av riktlinjerna. Vi har även möblerat om för att ge deltagare mer plats och möjlighet att ta sina raster och samtidigt hålla avstånd.

Från juli släpptes restriktionerna för kunder i butiken och från oktober gick deltagare på vanliga tider igen. Som vanligt höll Stuvstabutiken stängt under sommaren och deltagare samt handledare hittade plats i Tullinge och Tumba.


TULLINGELAGRET

Vår gåvotillströmning har fortsatt varit hög och platsen på lagret är begränsad. Eftersom vi haft begränsad kundtillströmning i och med restriktioner har varuflödet till butikerna varit något lägre. Detta är dock en positiv utveckling som ger enbart tidsbegränsade problem. Personalstyrkan på lagret har varit stabil under året och deltagarinflödet gott.


TRANSPORT

Transport har varit en trång sektor under året. Eftersom vi haft fler deltagare med hinder för tunga lyft har vi inte kunnat lita till deltagarhjälp på samma sätt som tidigare. För att nyttja bilarna har vi under året påbörjat en rekrytering för att säkra upp personal för alla tre bilarna.

TILLBAKA