ARBETSTRÄNING

Vi är en kompletterande aktör hos Arbetsförmedlingen för att ta emot deltagare i insatserna arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Vi erbjuder även arbetsträningsplatser för deltagare i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vidare har vi avtal inom MIA vidare (Mobilisering inför arbete) via Huddinge Botkyrka Salem samordningsförbund samt samarbete med Kriminalvården. Samarbetet med våra uppdragsgivare har under året varit fortsatt gott. Under 2021 har vi haft 370 personer som deltagit i någon av dessa insatser. Vi har under året tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram bra rutiner och arbetsformer för att säkra en bra samverkan. Då Arbetsförmedlingens anställda haft kravet att arbeta hemma har vi genomfört informationsträffar hos oss för att stödja Arbetsförmedlingen och försäkra oss om ett jämnt flöde i intag. Dessa träffar har genomförts i Tumba och i Tullinge.

All verksamhet inom vårt sociala företagande har skapats för att ge anpassad sysselsättning för de personer som behöver arbetsträning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån ett salutogent förhållningssätt vill vi ge alla våra deltagare möjlighet att utvecklas i egen takt under sina egna förutsättningar. Våra deltagare får ta del av god samvaro och känslan av att tillhöra ett sammanhang. Tiden hos Hela Människan skall, enligt KASAM, kännas hanterbar, begriplig och meningsfull.

Under perioden finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter inom butik, lager och transport. Under tiden deltagaren är hos oss stöttar vi i att göra förändringar och pröva arbetsförmågan genom att öka arbetstid och prova olika uppgifter.

Under detta andra år i pandemins tecken har vi arbetat under föränderliga restriktioner. En hög grad av flexibilitet och förändringsvilja har krävts av alla inom organisationen. Detta är inte alltid lätt för våra deltagare som behöver en trygg och stabil tillvaro. Frånvaron hos dem har under året fortsatt varit hög. Dessutom har restriktionerna påverkat alla olika arbetsstationer på olika sätt. Vi har fått arbeta fokuserat inom personalgruppen för att bibehålla kvaliteten på våra insatser för deltagarna.

Vår gruppverksamhet har ibland stått stilla eller varit aktiv med få deltagare för att skapa smittsäker miljö. Under våren skapades förutsättningar för en konsulent att fokusera på gruppaktiviteter för att ytterligare öka kvalitet för deltagarna. Grupper vi arbetat med under året har varit; Skapa gott liv, språkkurser i samarbete med Bilda, simkurser, cykelkurser, ”Sjung språket” och ”Digital vardag” (deltagarna får bla lära sig att använda smartphone/platta för att söka arbete, betala räkningar och fylla i rapporter till myndigheter). Under andra halvåret minskade det totala antalet deltagare och vi fick fler inskrivna i förstärkt arbetsträning. Detta innebär kortare arbetstid och mer anpassningar, vilket ställer högre krav på personalgruppen.

Under året har arbetssättet gentemot deltagare fortsatt utvecklas. Konsulenter och handledare arbetar nu oerhört nära varandra och detta ger deltagarna en mer individualiserad och anpassad arbetsträning.


TILLBAKA