ÅRSTIDSBUNDNA INSATSER

SOMMAR I PARKEN

Under rådande pandemi visste vi att många barn och unga skulle få tillbringa sommaren hemma utan möjlighet att resa till släkting- ar eller kunna utöva andra aktiviteter. Föräldrar som förlorat jobbet på grund av pandemin var också en bidragande orsak till att vi såg behovet av ännu ett år med ”Sommar i parken”.

Under nio veckor i juni, juli och augusti ordnade Hela Människan aktiviteter för låg- och mellanstadiebarn i Storvretsparken i Botkyrka och i Rådsparken i Huddinge. Varje vardag mellan kl 9 och 15 ordnades lekar, spel och pyssel av olika slag för barnen. På morgnarna sattes ett tält upp som blev utgångspunkten för aktiviteterna. Storvretsparken och Rådsparken är fina miljöer med stora gräsytor att vara på, där man till exempel kan spela brännboll och ha femkamp utan att störa någon annan. Vid regn anpassades aktiviteterna så att de gick att genomföras i tälten.

Detta år hade vi planerat för att inte ha med någon form av mat till Storvretsparken men detta beslut fick vi ompröva redan efter några dagar eftersom vi märkte att en del barn inte fick någon mat alls under dagen. Under resten av sommaren såg vi till att det fanns smörgåsar och frukt dagligen till de barn som behövde det.

Med hjälp av två sommaranställda handledare i Storvretsparken och två i Rådsparken bestående av unga vuxna bland våra huvudmän genomfördes verksamheten. Våra handledare anställdes för att planera och leda aktiviteterna i parken med hjälp av ferieprakti- kanter från kommunen. Feriepraktikanterna jobbade tre veckor och sen kom det en ny grupp med feriepraktikanter, sammanlagt tre grupper under de nio veckorna som aktiviteterna pågick med totalt ca 40 feriepraktikanter. Våra deltagare fick ta del av god samvaroFAMILJELÄGER och känslan av att tillhöra ett sammanhang.

Tre samhällsvinster i en aktivitet: barn och familjer får en positiv sommaraktivitet, gymnasieungdomar får feriepraktik och äldre ungdomar får sommarjobb


FAMILJELÄGER

En vecka i juni arrangerade vi familjedagläger för ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 5–14 år. Vi gjorde utflykter i närområdet, hade skapande aktiviteter, lekte, badade, grillade bananer med choklad, spelade spel och mycket mer. Fem föräldrar och elva barn

bosatta i Botkyrka deltog i lägret. Några av föräldrarna har fått kontakt med oss via kommunens familjebehandlare.

Under hösten bjöd vi in till två återträffar för lägerdeltagarna. En lördag i november besökte vi tillsammans Tom Titts experiment i Södertälje, och i december möttes vi för julpyssel och adventsfika.


SIMKURSER

Våren 2021 höll Storvretsbadet till stor del stängt på grund av pan- demin men till hösten öppnade verksamheten igen och vi kunde åter erbjuda de populära nybörjarkurserna i simning för utlandsfödda vux- na. Vi fick tider i badet då inte skolundervisning varit inbokad. Två av Storvretsbadets simlärare har ansvarat för undervisningen. Vi har haft två kurser med totalt 18 deltagare. Varje kurs har bestått av 10 träffar á 40 min. Förkunskaperna i grupperna har varit blandade och lärarnas målsättning har framför allt varit att deltagarna ska få ökad vattenvana och kunna känna trygghet i vattnet. Några i varje kurs lärde sig att simma på egen hand och flera har behov av fortsatt simträning.

Samtliga har i och med deltagandet i simkursen uttryckt att de stärkt sitt självförtroende och sagt att de gärna skulle vilja gå en fortsättningskurs.


CYKELKURSER

I samarbete med Botkyrka Vuxenutbildning/SFI och med stöd från Cykelfrämjandet kunde vi även sommaren 2021 erbjuda cykelkurser för utlandsfödda vuxna. Två kurser riktade sig till nybörjare (12 personer fullföljde kursen) och en kurs till personer som tidigare gått nybörjarkursen (5 personer fullföljde kursen). Varje kurs bestod av 10 träffar, ca 2 timmar/tillfälle. Hela Människan har ansvarat för samordningen inför kursstart med information och marknadsföring, tagit emot anmälningar med mera samt även ordnat fram funktionsdugliga cyklar och hjälmar som deltagarna fått låna. Två SFI-lärare har ansvarat för den praktiska undervisningen i kurserna. Efter avslutad kurs har varje deltagare fått möjlighet att för en symbolisk summa kunna köpa cykeln som de lånat.

TILLBAKA