Frivården / ungdomsvård

FRIVÅRDEN

Vi erbjuder kriminalvården/frivården platser hos oss för att de ska kunna hjälpa människor att avtjäna straff med intensivövervakning eller samhällstjänst. Under året har vi sett ett färre antal personer dock med längre tider för samhällstjänst.


UNGDOMSVÅRDEN

Vi har ett antal platser för ungdomsvården att tillgå för ungdomar som begått brott och som fått ett antal timmar i straff som ska avtjänas med att till exempel arbeta på en arbetsplats. Socialtjänsten är de som är ansvariga för ungdomsvården och ser till att ungdomarna gör sina timmar samt är på sin arbetsplats. Ungdomsvård får barn/ungdomar som är under 18 år när brottet begicks. Ungefär lika många killar som tjejer har varit hos oss under året.


TILLBAKA